Управни одбор

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ И УПРАВНИ ОДБОР СД ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

 

проф. др Петар Шкундрић Председник Скупштине
др Небојша Човић Председник Управног одбора
Ђурђа Ћерамилац Потпредседница Управног одбора
Иван Бошњак Потпредседник Управног одбора
Срђан Рашковић Члан Управног одбора
Владан Ковачевић Члан Управног одбора
Ана Аврамовић Члан Управног одбора
Жељко Пешут Члан Управног одбора
Анђелка Вукмировић Радуловић Члан Управног одбора
Бојан Димић Члан Управног одбора
Иванка Ковачевић Члан Управног одбора
Бранислав Војиновић Члан Управног одбора
Горан Ђаковић Члан Управног одбора
др Миодраг Лемајић Члан Управног одбора
Драшко Марковић Члан Управног одбора
Горан Голе Члан Управног одбора
Петар Роквић Члан Управног одбора
Милан Баштинац Члан Управног одбора
Дарко Милуновић Члан Управног одбора