Управе

ПРЕДСЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

1966-1984 Марковић Вељко
1984-1986 Кукић Милорад
1986-1992 Зрелец Миљенко
1992-2000 Стаматовић Миливоје
2000-2000 Прелевић Мирослав
2001-2006 Боричић Александар
2006-2010 Влаховић Александар
2010-2022 проф. др Шкундрић Петар
2022- Вујко Стојан

ПРЕДСЕДНИЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА

1996-2000 Јакшић Милорад
2000-2000 Ивковић Бранислав
2001-2004 Поповић Александар
2004-2006 Маринковић Милош
2006-2010 Вучићевић Слободан
2010-2014 Боричић Александар
2014-2018 Тодоров Иван
2018-2022 др Човић Небојша
2022- Терзић Звездан

ПОЧАСНИ ПРЕДСЕДНИЦИ

2018 Тодоров Иван
2022 проф. др Шкундрић Петар

ПРЕДСЕДНИЦИ

1945-1945 Паљић Ђорђе
1946-1946 Никезић Марко
1947-1948 Пурић Властимир
1949-1951 Дреновац Бора
1952-1956 Пурић Данило
1957-1957 Благојевић Душан
1957-1958 Бугарчић Милић
1959-1960 Васиљевић Првослав
1963-1967 Поповић Мирко
1967-1977 Ромић Боривоје

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ

 

1969-1980 Јањић Влада
1980-1994 Томић Милан
1994-1996 Корица Дане
1996-2000 Стекић Ненад
2000-2014 Тодоров Иван
2014-2022 Милојевић Игор
2022- Аврамовић Зоран

СЕКРЕТАРИ

1945-1945 Секулић Љубиша
1946-1959 Ћосић Слободан
1947-1948 Тешић Ђорђе
1949-1949 Братић Милан
1950-1960 Митровић Чеда
1950-1960 Сарић Предраг
1964-1969 Јањић Влада

ПРЕДСЕДНИЦИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

1977-1984 Миковић Ђурђе
1988-1992 Стаматовић Миливоје
1992-1996 Кукић Милорад

ПРЕДСЕДНИЦИ САВЕТА

др Поповић Мирослав
2018- Боричић Александар

ПРЕДСЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

2018-2022 проф. Самарџић Миле
2022 Срдић Михајло

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИ

1989- Карановић Верица