Тренери

1946-1952 Поповић Небојша Слика
1953-1957 Соколовић Милорад Слика
1958-1960 Алагић Страхиња Слика
1961-1961 Гоџић Драган
1962-1964 Крстић Димитрије
1965-1966 Васојевић Милан
1967-1971 Драгојловић Сретен
1971-1972 Станимировић Александар
1972-1975 Пљакић Драгољуб
1975-1977 Зимоњић Петроније
1977-1982 Алагић Страхиња
1982-1987 Ковачић Зоран Слика
1987-1990 Лучић Владислав Слика
1990-1993 Ковачић Зоран
1993-1994 Буквић Драгомир
1994-1996 Ковачић Зоран
1996-1998 Караџић Стеван Слика
1998-1999 Антић Срђан
1999-2000 Караџић Стеван
2000-2000 Тир Зоран
2000-2001 Бошњак Владимир
2001-2001 Васић Предраг
2001-2002 Нисић Милан
2002-2003 Ковачић Зоран
2003-2004 Лучић Владислав