Тренери

1948-1955 Хорвнић Фрањо
1955-1959 Марковић Михајло
1956-1956 Станкић Светислав
1958-1959 Вучинић Ђорђе
1959-1960 Цвијетић Богдан
1960-1961 Рагуш Томислав
1961-1964 Марковић Михајло
1964-1965 Цвијетић Богдан
1965-1967 Вучинић Ђорђе
1967-1976 Вучинић Никола
1970-1981 Вучинић Ђорђе
1976-1979 Обрадовић Михајло
1979-1984 Ћерамилац Светомир
1981-1984 Обрадовић Михајло
1981-1992 Покрајац Бранислав
1984-1985 Вучинић Никола
1985-1986 Милатовић Милорад
1987-1987 Фејзула Петрит
1987-1994 Станковић Јездимир
1988-1988 Андрић Маринко
1988-1989 Јевремовић Никола
1989-1989 Обрадовић Михајло
1990-1990 Дарић Ненад
1990-1990 Соломко Јуриј
1990-1991 Живковић Зоран
1991-1991 Јевремовић Никола
1992-1993 Медић Душан
1994-1995 Обрадовић Љубомир
1996-1997 Цветковић Јовица
1997-1999 Арнаутовић Златан
1999-1999 Ђукић Драган
2000-2003 Ивић Зоран
2003-2004 Цветковић Јовица
2004-2005 Марковић Никола
2005-2007 Рогановић Вук
2007-2008 Краљевски Ненад
2008-2011 Бутулија Игор
2011-2019 Перуничић Ненад
2019-2020 Ровчанин Радан
2020-21 Милосављевић Жикица
2021-2022 Букилић Антон
2022-2023 Ђурковић Ратко
2023-2023 Букилић Антон
2023- Матић Недељко