Звездина бајка у колевци фудбала

162

Текст објављен у Звездиној ревији бр.218
15. новембар 1973.