Наш Рајко

133

Текст објављен у Звездиној ревији бр.22
17. фебруар 1962.