Трофеји

1992/93 Првенство државе
2000/01 Првенство државе
2001/02 Првенство државе
2003/04 Првенство државе
2004/05 Првенство државе
2009/10 Првенство државе
2014/15 Првенство државе
2015/16 Првенство државе
2016/17 Првенство државе
2020/21 Првенство државе