Трофеји

 СЕНИОРСКИ ЕКИПНИ ТРОФЕЈИ АТЛЕТИКА МУШКАРЦИ
1953 Првенство државе
1954 Првенство државе
1955 Првенство државе
1966 Куп државе
1967 Првенство државе
1967 Куп државе
1968 Првенство државе
1968 Куп државе
1969 Првенство државе
1969 Куп државе
1970 Првенство државе
1970 Куп државе
1971 Првенство државе
1971 Куп државе
1972 Првенство државе
1972 Куп државе
1973 Првенство државе
1973 Куп државе
1974 Првенство државе
1974 Куп државе
1975 Првенство државе
1975 Куп државе
1976 Првенство државе
1976 Куп државе
1977 Првенство државе
1977 Куп државе
1978 Првенство државе
1978 Куп државе
1979 Првенство државе
1979 Куп државе
1980 Првенство државе
1980 Куп државе
1981 Првенство државе
1981 Куп државе
1982 Првенство државе
1982 Куп државе
1983 Првенство државе
1983 Куп државе
1984 Куп државе
1985 Првенство државе
1985 Куп државе
1986 Првенство државе
1986 Куп државе
1987 Првенство државе
1987 Куп државе
1988 Првенство државе
1988 Куп државе
1989 Европски трофеји Куп европских шампиона
1989 Првенство државе
1989 Куп државе
1990 Првенство државе
1990 Куп државе
1992 Првенство државе
1992 Куп државе
1993 Првенство државе
1993 Куп државе
1994 Првенство државе
1994 Куп државе
1995 Првенство државе
1995 Куп државе
2002 Првенство државе
2002 Куп државе
2003 Куп државе
2004 Куп државе
2005 Куп државе
2006 Куп државе
2007 Куп државе
2008 Првенство државе
2008 Куп државе
2009 Првенство државе
2009 Куп државе
2010 Првенство државе
2010 Куп државе
2011 Првенство државе
2011 Куп државе
2012 Куп државе
2015 Куп државе
2016 Куп државе
2017 Првенство државе
2018 Првенство државе
2019 Првенство државе
2019 Куп државе
  СЕНИОРСКИ ЕКИПНИ ТРОФЕЈИ АТЛЕТИКА ЖЕНЕ

 

1986 Првенство државе
1986 Куп државе
1987 Првенство државе
1987 Куп државе
1988 Првенство државе
1988 Куп државе
1989 Првенство државе
1989 Куп државе
1992 Првенство државе
1992 Куп државе
1993 Првенство државе
1993 Куп државе
1994 Првенство државе
1994 Куп државе
1995 Првенство државе
2002 Првенство државе
2002 Куп државе
2003 Куп државе
2004 Куп државе
2005 Куп државе
2006 Куп државе
2007 Првенство државе
2008 Првенство државе
2008 Куп државе
2009 Првенство државе
2009 Куп државе
2010 Првенство државе
2010 Куп државе
2011 Првенство државе
2011 Куп државе
2012 Првенство државе
2013 Првенство државе
2013 Куп државе
2014 Првенство државе
2014 Куп државе
2015 Првенство државе
2015 Куп државе
2016 Куп државе
2017 Првенство државе
2018 Првенство државе
2019 Првенство државе
2019 Куп државе