Управни одбор

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ И УПРАВНИ ОДБОР СД ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

 проф. др Петар Шкундрић Председник Скупштине
 Иван Тодоров Председник Управног одбора
 др Небојша Човић Потпредседник Управног одбора
 Ђурђа Ћерамилац Потпредседница Управног одбора
 Ана Аврамовић Члан Управног одбора
 Иван Бошњак Члан Управног одбора
 Мирко Бутулија Члан Управног одбора
 Стојан Вујко Члан Управног одбора
 Анђелка Вукмировић Радуловић Члан Управног одбора
 Горан Голе Члан Управног одбора
 Бојан Димић Члан Управног одбора
 Горан Ђаковић Члан Управног одбора
 Влада Ковачевић Члан Управног одбора
 др Миодраг Лемајић Члан Управног одбора
 Драшко Марковић Члан Управног одбора
 Жељко Пешут Члан Управног одбора
 Будимир Раичковић Члан Управног одбора
 Срђан Рашковић Члан Управног одбора
 Дејан Стаматовић Члан Управног одбора
 Звездан Терзић Члан Управног одбора
 Душан Цинцар Члан Управног одбора