Почиње прелазни рок

52

Нарединих месец дана резервисано је за прелазак атлетичара из једног у други атлетски клуб.

Период од подношења захтева до коначног преласка састоји се из четири фазе. Неопходно је да се испоштују свe четири, у предвиђеним временским ограничењима, како би сам процес био валидан.

Први фаза почиње данас и траје до 22. новембра. У њој атлетичар подноси захтев за исписницу.

У другој фази, која траје од 25. од 29. клубови су у обавези да одговоре на захтев атлетичара.

Затим су клубови обавезни да у трећој фази поднесу захтев за одобрење преласка нових атлетичара Комисији за преласке АСС, која траје од 2. до 6. децембра.

Последња фаза од 9. до 13. децембра је период доношења одлуке Комисије за преласке АСС о усвајању или одбијању захтева за одобрење преласка атлетичара из клуба у клуб.

У прелазном року атлетичар може поднети захтев за прелазак у само један атлетски клуб.

Након такмичарске сезоне и период прелазног рока редовно доноси нова изненађења, ускоро ћемо видети актере овогодишњег.