Звездина бајка у колевци фудбала

64

Текст објављен у Звездиној ревији бр.218
15. новембар 1973.