Звездина бајка у колевци фудбала

74

Текст објављен у Звездиној ревији бр.218
15. новембар 1973.