Седам часова у аутобусу на завејаном друму

133

Текст објављен у Звездиној ревији бр.25
31. март 1962.